අපව අමතන්න

Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd.

ලිපිනය

Room2-2109/2110, Yhong ගොඩනැගිල්ල, No.298, Zhonghua North Street, Xinhua District, Shijiazhuang

දුරකථන

+86 13582353340
+86 15612138229
+86 13633316637
+86 311 6807 2086

WhatsApp

+86 13582353340
+86 15612138229
+86 13633316637

ෆැක්ස්

+86 311 6800 8852

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න