මල් බීජ

  • High yield good taste red strawberry seeds for planting

    රෝපණ සඳහා ඉහළ අස්වැන්නක් හොඳ රසයක් රතු ස්ට්රෝබෙරි බීජ

    දළ විශ්ලේෂණය ඉක්මන් විස්තර වර්ගය: ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ වර්ණය: රතු සම්භවය ස්ථානය: චීනය වෙළඳ නාමය: ෂුආන්ග්සිං බීජ මාදිලි අංකය: SX-SW දෙමුහුන්: ඔව් පළතුරු වර්ණය: රතු සාමාන්‍ය පළතුරු බර: 20g අස්වැන්න: ඉහළ අස්වැන්නක් යෙදීම: විවෘත ක්ෂේත්‍රය හෝ හරිතාගාර Cert PHYTO Certificaiton නිෂ්පාදන විස්තරය රෝපණ සඳහා ඉහළ අස්වැන්නක් හොඳ රසයක් සහිත රතු ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ 1. ඉහළ අස්වැන්නක් සහිත දෙමුහුන් ස්ට්‍රෝබෙරි බීජ.2.ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ, රතු ...